Zasady Licencjonowania

PODSTAWOWE ZASADY LICENCJONOWANIA MICROSOFT 

 

Licencja na oprogramowanie to prawo do instalowania, użytkowania, uzyskiwania dostępu, wyświetlania, uruchamiania oraz użytkowania oprogramowania. Umowa licencyjna określa sposoby użytkowania oprogramowania. Klienci, chcąc leganie używać oprogramowania, muszą robić to w zgodzie z warunkami określonymi w umowie licencyjnej. W umowie licencyjnej określone są także inne prawa, na przykład korzystnego rozwiązanie dla klientów decydujących się na rozwiązania Microsoft  jest prawo do używania starszych wersji oprogramowania. Licencja określa także, czy użytkownik nabywa wieczyste, czy wygasające prawo do użytkowania oprogramowania.

 

RODZAJ LICENCJI MICROSOFT - OPEN 

 

Firma Corsoft zapewnia swoim odbiorcom dostęp do korzystnej  formy licencjonowania grupowego, dostępnego dla klientów komercyjnych OPEN (Otwarta Licencja Microsoft – dawniej MOLP)

 

Program Otwartej Licencji Microsoft przeznaczony jest dla firm a także dla  instytucji rządowych (Open Government), organizacji charytatywnych i placówek edukacyjnych (Open Academic).             

Z programu Otwartej Licencji Microsoft mogą korzystać klienci zainteresowani zakupem co najmniej pięciu licencji. Kolejne zamówienia mogą opiewać nawet na jedną licencję i są składane w chwili, gdy istnieje potrzeba dodatkowych zakupów.

 

 

KORZYŚCI OTWARTEJ LICENCJI MICROSOFT

 

Do podstawowych zalet Otwartej Licencji Microsoft należy zaliczyć:

  • atrakcyjność zakupów – licencje nabywane są w dowolnej ilości i chwili
  • łatwy dostęp do korzystnych poziomów cenowych, który gwarantowany jest przez 2 lata
  • licencje  są bezterminowowe
  • szybka i łatwa realizacja zamówień
  • prosty i skuteczny system nadzorowania nad posiadanymi licencjami
  • prawo do używania także starszej wersji nabytego produktu
  • prawo do zmiany wersji językowej o ile wersja, która będzie używana nie jest droższa od zakupionej
  • prawo do zainstalowania dodatkowej kopii aplikacji, na którą została zakupiona licencja jeżeli jest to komputer przenośny i firmowy

 

PRODUKTY

 

W Otwartej Licencji Microsoft można zakupić licencję na dowolny produkt Microsoft przeznaczony do użytku w firmach, tzn., pakiety biurowe, oprogramowanie serwerowe, system operacyjny (w formie upgrade) oraz narzędzia programistyczne dostępne w ofercie programu.

 

W programie OPEN dostępna jest standardowa Licencja (L), dająca prawo do korzystania z określonej wersji zamówionego produktu. Dodatkowo, wraz z licencją klient może zakupić pakiet Software Assurance (SA). Ten dodatkowy pakiet w trakcie jego trwania (2 lata) daje  możliwość korzystania z najnowszej dostępnej wersji zakupionego produktu.

 

Do zainstalowania oprogramowania nabytego w licencji Open niezbędne jest użycie legalnie nabytego nośnika instalacyjnego danego produktu. Istnieje oczywiście możliwość kupna nośnika lub też w przypadku niektórych produktów – pobrania ich bezpłatnie z witryny eOpen.

 

POTWIERDZENIE NABYTYCH LICENCJI

 

Kupując licencje w Otwartej Licencji Microsoft, firma uzyskuje prawo używania oprogramowania w ilości określonej na potwierdzeniu licencji i po zarejestrowaniu  licencji  na specjalnej witrynie dla klientów –eOpen Nabywając licencje w programie OPEN klienci otrzymają list powitalny, zawierający numer autoryzacyjny (numer identyfikacyjny licencjobiorcy), który jest podawany przy następnych zamówieniach, numer licencji oraz adres witryny eOPEN.

 

Aby uzyskać dostęp do informacji o posiadanych licencjach należy na witrynie eOPEN wprowadzić w odpowiednie pola podany numer licencji oraz numer autoryzacyjny (numer identyfikacyjny licencjobiorcy).

 

Kontakt do grupy produktowej.

licencje@corsoft.pl  022-769-76-15

 

Serdecznie Zapraszamy !

 

 

 

Zasady zakupu licencji Symantec 

 

1. Licencjobiorcą może być wyłącznie podmiot instytucjonalny: np. firma, szkoła, urząd.
2. Licencja Symantec jest licencją imienną wystawioną na użytkownika końcowego.
3. Minimalny zakup to 5 licencji. W zamówieniu można mieszać produkty z różnych rodzin produktowych.
4. Podane ceny są cenami brutto i są uzależnine od kursu walut  - przed złożeniem zamówienia należy zweryfikować możliwość zakupu i cenę u handlowca licencje@corsoft.pl

5. Odnowienie maintenance (renewal) musi być wykupione nie później, niż w dniu wygaśnięcia poprzedniego maintenance. Po tym czasie niezbędne będzie wykupienie upgrade. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, firma Symantec może przyjąć zamówienia złożone po tym terminie, nie poźniej jednak, niż w 90 dniu od dnia wygaśnięcia maintanance. Renewal jest wykupowany zawsze do aktualnej wersju produktu.
6. Każde zamówienie traktowane jest jako oddzielne - wcześniejsze zakupy nie mają wpływu na poziom cenowy nowych zakupów.

7, Klienci edukacyjni mogą zakupić specjalne licencje edukacyjne.

8. Klienci z instytucji rządowych  mogą zakupić specjalne licencje Gov.

 

Poziom cenowy:
Poziom cenowy wyznaczany jest odrębnie dla każdego zakupu na podstawie ilości zamawianych licencji.

A. 5-24 licencje
B. 25-49 licencji
C. 50-99 licencji
D. 100-249 licencji
E. 250-499 licencji
F. 500+ licencji

 

Do każdego zamówienia wystawiany jest odrębny certyfikat określający rodzaj i ilość wykupionych licencji.

Wersje instalacyjne oprogramowania można pobrać bezpłatnie po nabyciu licencji ze strony producenta.

Zapraszamy do pytań licencje@corsoft.pl

 

Zasady zakupu licencji ADOBE TLP Adobe Transactional License Program1. Licencjobiorcą może być podmiot instytucjonalny: np. firma, szkoła, urząd.
2. Licencja ADOBE jest licencją wystawioną na konkretnego użytkownika końcowego(Firmę).
3. Nie ma określonej minimalnej ilości zakupionych licencji – można nabyć nawet 1 szt. W zamówieniu można mieszać produkty z różnych rodzin produktowych.
4. Podane ceny w cenniku są cenami netto i są uzależniane od kursu walut  - przed złożeniem zamówienia należy zweryfikować możliwość zakupu i cenę u handlowca licencje@corsoft.pl
5. Każde zamówienie traktowane jest jako oddzielne i rozpatrywane indywidualnie6, Klienci edukacyjni mogą zakupić specjalne licencje edukacyjne.7. Klienci z instytucji rządowych  mogą zakupić specjalne licencje Gov. Poziom cenowy:
Poziom cenowy wyznaczany jest odrębnie dla każdego zakupu na podstawie ilości zamawianych licencji.
Im większa ilość zamówionych licencji tym bardziej atrakcyjny poziom cenowy.Dla przykładu wartość dla licencji Adobe Creative Suite Std to 900 pkt.Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo jest osiągnąć korzyści finansowe. 

Poziomy upustów pkt:

PoziomLic. komercyjneLic. edukacyjneLic. rządowe
R1 – 1 4991 - 999-
S1 500 – 14 9991 000 – 4 9991+
T15 000+5 000+-
 Nośniki nie są zawarte w licencji, można je oddzielnie zakupić Do każdego zamówienia wystawiany jest odrębny certyfikat określający rodzaj i ilość wykupionych licencji. Zapraszamy do pytań licencje@corsoft.pl