Usługi Informatyczne

OPIEKA SERWISOWA

W działaniu każdego podmiotu jednym z najważniejszych czynników ektywności jest czas. Nawet krótka przerwa w pracy firmy może spowodować niepowetowane straty. Systematyczny nadzór nad funkcjonowaniem Państwa systemu komputerowegoi opieka techniczna podnoszą efektywność jego wykorzystania, zmniejszają ryzyko strat wywołanych ewentualną usterką oraz pozwalają na natychmiastowa reakcje w celu przywrócenia poprawnej pracy systemu.

 

 

KORZYSCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

Wybór jednego z proponowanych przez nas pakietów opieki serwisowej oznacza dla Państwa koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego,co pozwala na skoncentrowaniu się na właściwej działalności Państwa firmy.Takie podejście do problemu informatyzacji radykalnie obniża bezpośrednie i pośrednie koszty utrzymania systemu! Zatrudnianie informatyka staje się zbędne! Zamiast tego do Państwa dyspozycji będzie pozostawał wyspecjalizowany zespół doświadczonych pracowników CORSOFT SERWIS mających dostęp do najnowszego wsparcia technicznego, dysponujących zapleczem technicznym, konsultujących swoje działania z dostawcami i producentami sprzętu komputerowego przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

 

 

CO GWARANTUJEMY ?

Zapewniamy szybkość działania - po zgłoszeniu usterki pracownik CorsoftSerwis może przyjechać do Państwa nawet w ciągu 2 godzin.

Standardowy okres napraw (dokonywanych szybko i solidnie!) waha się wprzedziale od 2 do 14 dni roboczych w zależności od złożoności problemu. Jednak w przypadku, gdy uszkodzenie sprzętu komputerowego uniemożliwiajego natychmiastową naprawę, firma CORSOFT może udostępnić Państwu na czas naprawy sprzęt zastępczy do czasu zakończenia naprawy.

Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy najostrzejszych zasad dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów (dbanie o zawartość dysków twardych, strzeżenie haseł dostępu, itd.)

W ramach usługi opieki serwisowej opiekujący się Pastwa firma pracownik CORSOFT Serwis udzieli Państwu wszelkich porad telefonicznych. Korzystanie z gorącej linii ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych, dotyczących samego użytkowania komputerów lub ich oprogramowania.

 

UMOWA OPIEKI SERWISOWEJ - NASZE OBOWIAZKI

Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej w zależności od wyboru pakietu oznacza dla Państwa:

gwarantowana szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii okresowy przegląd, kontrole i gruntowna konserwacje sprzętu, oprogramowania i sieci (częstotliwość jest określoną w umowie)

bezpłatna wymianę uszkodzonych częściaktualizacje oprogramowania wg zaleceń Producenta

kontrole legalności oprogramowania

stała opiekę nad bezpieczeństwem danych

okresowa archiwizacje danych (backup)

profilaktykę antywirusowa (uaktualnienia, raporty)
transport uszkodzonego sprzętu do serwisu

sprzęt zastępczy na czas naprawy

prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu

stała pomoc przez telefon

bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje n/t koniecznych modyfikacji pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy

bezpłatny dojazd do Klienta (ilość dojazdów uzależniona od wyboru pakietu)

 

Efekt

Wkrótce po podpisaniu z nami umowy serwisowej:

 

Dokonamy w Państwa firmie inwentaryzacji istniejącego sprzętu i oprogramowania oraz wycenypodejmowanych działań. Po ustaleniu standardu panującego w firmie przedstawimy informacje ozasobach sprzętowych i programowych, którymi dysponuje Klient oraz o ewentualnych brakach i propozycjach ich uzupełnienia. Staramy się dobrze poznać potrzeby naszego Klienta byzaproponować jak najlepsze rozwiązania.

Ujednolicimy system działający w firmie i dokonamy standaryzacji oprogramowania. Brak nadzoruinformatycznego w firmie Klienta może powodować wystąpienie pewnego nieładu w sposobieprowadzenia prac biurowych, wymianie informacji, itd. Bardzo często uporządkowanie systemu wiąże się jedynie z prosta rekonfiguracja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego stacjiroboczych oraz pouczeniem personelu co do sposobu wykonywania pewnych czynności.

Zlikwidujemy usterki i usuniemy awarie napotkane w momencie przejęcia opieki nad Państwa firma.

Opracujemy plan systemu zabezpieczenia danych (okresowa archiwizacja i pomoc w odtworzeniu danych przy ich ewentualnej utracie, instalacja, aktualizacja i testowanie skuteczności działania programów antywirusowych.

Będziemy działać w imieniu Państwa firmy w zakresie doradztwa i negocjacji z firmami trzecimikwestii zakupu sprzętu, oprogramowania itd., dbając o zapewnienie Państwu korzystnej oferty i sprawdzając proponowaną Państwu jakość usług komputerowych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.