Regulamin

 1. Właścicielem serwisu i sklepu internetowego jest firma CORSOFT z siedzibą w Warszawie przy ul. Trzykrotki 6
 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 3. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "wyślij zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę CORSOFT w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie niezwłocznie (nie dłużej niż następnego dnia roboczego) potwierdzane telefonicznie przez konsultanta firmy. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma CORSOFT zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.
 6. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy CORSOFT (Lukas Bank S.A. 76 1940 1076 3045 9098 0000 0000) lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę CORSOFT oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas i sposób realizacji zamówienia.
 7. Firma CORSOFT zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma CORSOFT zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma CORSOFT zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.
 8. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni, licząc od daty dostarczenia towaru. Warunkiem odstąpienia jest zwrot firmie CORSOFT nienaruszonego towaru, zwrot kosztów wykonanej przesyłki kurierskiej, oraz dostarczenie towaru na własny koszt do siedziby firmy CORSOFT tj. Warszawa ul.Trzykrotki 6 04-727 Warszawa
 9. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 10. Zamówienia o wartości powyżej 5000 zł brutto nie mogą być płatne gotówką.
 11. W przypadku upoważnienia firmy CORSOFT przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, wraz z towarem dostarczony zostanie jedynie oryginał faktury. Upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko danego zamówienia.
 12. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy do siedziby firmy CORSOFT.
 13. Zamówienia w serwisie corsoft.pl dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu