ABBYY FineReader 10 Professional Edition Edu

ABBYY|Promocje|ABBYY

 • ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition
  ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition
Cena:518.00
3-4 dni
 • polska wersja
 • łatwa obsługa programu - intuicyjny interfejs
 • doskonała jakość rozpoznawania (35%* wyższa w porównaniu do wersji poprzedniej)
 • precyzyjne zachowanie układu strony (do 32%* wyższa w porównaniu do wersji poprzedniej)
 • 184 rozpoznawanych języków (w tym j.polski)
 • 38 wbudowanych słowników
 • przetwarzanie plików PDF
 • rozpoznawanie:
  • pisma drukowanego i tabel
  • języków formalnych (C++, Pascal, etc.)
  • znaków subskryptu (r2)
  • prostych formuł chemicznych (np. H20)
  • kodów kreskowych
  • tekstu w pionie
  • hiperłącz
  • nagłówków i stopek oraz numeracji stron
  • pieczątek
 • przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym (do 60%* wyższa dokładność w porównaniu do poprzedniej wersji)
 • pełne zachowanie koloru tekstu
 • otwieranie plików graficznych np. bmp, jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, dcx, pcx, png xps
 • eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, Microsoft Word XML , docx, xlsx
 • morfologiczne wyszukiwanie tekstu
 • automatyzacja procesu przetwarzania
 •  

  Niezrównana dokładność rozpoznawania
  Aplikację ABBYY FineReader cechuje bardzo wysoka dokładność rozpoznawania (dla dokumentów o dobrej jakości wynosi ona prawie 100%). Obecnie ABBYY FineReader 9.0 potrafi przetwarzać dokumenty o niskiej jakości ze wysoką precyzją. Zastosowana w aplikacji ABBYY FineReader 9.0 najnowsza technologia adaptatywnego rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology) traktuje dokumenty jako całość, co powoduje że są one przekształcane z większą niż do tej pory dokładnością. Program w inteligentny sposób analizuje poszczególne elementy struktury dokumentu tj. nagłówki, zawartość, kolumny, tabelę, grafiki i numerację stron. Dzięki temu dokładność rozpoznawania jest do 35% wyższa w porównaniu do poprzedniej wersji, przy czym skuteczność odwzorowania układu strony wzrosła do 32%. Z powodzeniem przekształcane są dokumenty o niskiej rozdzielczości, np. zeskanowane z rozdzielczością 200 dpi lub pochodzące z urządzeń wielofunkcyjnych. FineReader wykorzystuje także słownik programu Microsoft Word w procesie rozpoznawania, co gwarantuje poprawność rozpoznawania specyficznych słów.

  Pełne zachowanie układu strony
  Procedury rozpoznawania zastosowane w aplikacji powodują, że układ rozpoznanego obrazu jest identyczny jak jego oryginał. Zachowany zostaje tekst wokół obrazków graficznych, tekst pionowy, kolumny, tabele i nieregularne obrazki oraz czcionki. Zachowywany jest układ takich elementów jak: obrazy i kolumny, formaty tabel, rozmiar czcionek i inne. Elementy tekstu rozpoczynające się na http://, ftp://, file:// lub mailto są rozpoznawane przez program FineReader 9.0 jako hiperłącza i odtwarzane podczas zapisywania pliku Microsoft Word, PDF i HTML w postaci pełni funkcjonalnych łącz. Perfekcyjnie są odtwarzane nagłówki i stopki, numery stron, tytuły, przypisy i listy.

  Szybkie i inteligentne przekształcanie plików PDF
  Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym konwersja plików PDF jest dokładna i szybsza. Program doskonale się sprawdza w agendach rządowych i innych organizacjach, dla których istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, gdyż obsługuje ustawienia zabezpieczeń plików PDF tj. hasło otwarcia pliku, system haseł dostępu do niektórych operacji na pliku, 40 i 128 bitowe szyfrowanie na bazie RC4 oraz szyfrowanie 128 bitowym kluczem AES. ABBYY FineReader oferuje również obsługę plików PDF ze znacznikami. Przez to ułatwione jest tworzenie plików PDF zoptymalizowanych pod kątem urządzeń kieszonkowych takich jak palmtopy lub narzędzia do odczytywania zawartości ekranu używane przez osoby posiadające wadę wzroku.

  Przetwarzanie cyfrowych zdjęć dokumentów
  Aplikacja FineReader przeprowadza rozpoznawanie znaków na zdjęciach, wykorzystując udoskonaloną technologię adaptatywnego rozpoznawania firmy ABBYY. W porównaniu z poprzednią wersją , program FineReader 9.0 oferuje wzrost dokładności rozpoznawania obrazów z aparatu cyfrowego do 60%*. Technologia ta stanowi rozwiązanie wielu problemów typowych dla zdjęć z aparatu cyfrowego, takich jak niewłaściwe oświetlenie, brak ostrości, zniekształcone wiersze tekstu i brak informacji o rozdzielczości. Ze zniekształceniami powstającymi w obiektywie aparatu lub podczas fotografowania stron grubej książki pomagają radzić sobie funkcje wstępnego przetwarzania obrazu, które prostują wiersze tekstu. Rozwiązanie to jest bardzo pomocne gdy potrzebne jest przechwycenie tekstu z wielkiego plakatu lub stronic z grubej, zszywanej na grzbiecie książki.

  Nowy, inteligentny i znacznie uproszczony interfejs
  Obsługa programu jest prosta jak nigdy dotąd. Interfejs zorientowany na rezultaty upraszcza i skraca proces rozpoznawania, a równocześnie automatycznie podpowiada najlepsze sposoby na osiągnięcie optymalnych wyników rozpoznawania. Nowy interfejs ogranicza nawet o 40 procent liczbę kliknięć potrzebnych do wykonania zadania (w porównaniu z poprzednią wersją). Podstawowe funkcje pogrupowane są w specjalnych oknach dialogowych, dzięki czemu łatwiej jest wykonywać najważniejsze zadania. Poprzez nowe okno "Szybkie zadania", które otwiera się automatycznie z chwilą uruchomienia programu, użytkownik ma dostęp do najczęściej używanych funkcji, takich jak "Skanuj do pliku PDF", "Skanuj do programu Microsoft Word" lub "Przekształć obraz/plik PDF do programu Microsoft Word".

  Automatyzacja procesu przetwarzania
  Program wykonuje wiele czynności związanych z przekształcaniem dokumentu lub pliku PDF za jednym kliknięciem. Dzięki funkcji automatyzacji zadań, obejmujących najczęstsze procedury związane z przekształcaniem dokumentów możliwe jest szybkie przetwarzanie dokumentów. Można tworzyć także własne zadania zautomatyzowane.

  Rozpoznawanie automatyczne i przetwarzanie w tle
  FineReader 9.0 może automatycznie przeprowadzać rozpoznawanie z chwilą, gdy dokument zostaje zeskanowany. Przetwarzanie w tle pozwala użytkownikowi na podjęcie pracy z pierwszymi rozpoznanymi stronami, podczas gdy program kontynuuje przetwarzanie.

  System sprawdzania pisowni
  ABBYY FineReader posiada 38 wbudowanych słowników (w tym j.polski). Podświetlenie niepewnie rozpoznanego tekstu, lista sugerowanych słów oraz powiększenie rozpoznawanego obrazu powodują, że sprawdzanie pisowni jest szybkie i łatwe.

  Formaty zapisu
  Rozpoznany dokument można zapisać w formatach: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, htm, pdf, xml (Microsoft Word), ppt, lit, pdf/a, docx, xlsx. Możliwe jest sprawdzanie i edycja rozpoznanych dokumentów przy pomocy Microsoft Word oraz równoczesne porównywanie eksportowanych wyników z pierwotnym obrazem. Osoby zainteresowane przetwarzaniem prezentacji mogą szybko tworzyć i edytować istniejące prezentacje. Dzięki obsłudze formatu .LIT, ABBYY FineReader 9.0 oferuje generowanie książek elektronicznych programu Microsoft Reader. Format ten w połączeniu z nowym formatem plików PDF ze znacznikami, umożliwia szybkie i łatwe przenoszenie dokumentów papierowych do urządzeń PDA.

  Wskazówki
  FineReader 9.0 wyświetla na ekranie inteligentne i interaktywne porady, sugerujące, jak można uzyskać lepsze efekty rozpoznawania. Program identyfikuje obszary potencjalnego wzrostu dokładności rozpoznawania i wyświetla specjalne okno dialogowe, na którym użytkownik ma możliwość wybrania kolejnej czynności.

  Rozpoznawanie dokumentów wielojęzycznych
  FineReader jest liderem programów OCR w ilości rozpoznawanych języków. Rozpoznaje on 184 języków w tym: polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, grecki, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki i inne.

  Szybki eksport
  FineReader może eksportować dokumenty bezpośrednio do programów: Microsoft Word, Excel, Adobe Reader/ Acrobat w ciągu sekund! Wyniki rozpoznawania mogą być przesłane pocztą elektroniczną jako załącznik w dowolnym obsługiwanym formacie (za wyj. Microsoft Power Point i HTML).

  Przetwarzane formaty obrazu
  FineReader rozpoznaje różne formaty obrazu m.in.: jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, bmp, pdf, tiff z LZW, xps a także dokumenty faksowe.

  Rozpoznanie kodów kresowych
  FineReader rozpoznaje kody kreskowe, w tym kody kreskowe typu PDF-417 2D.

  Przeszukiwanie pełnotekstowe tekstu
  Każda wiązka utworzona w programie ABBYY FineReader może być użyta jako mała baza danych z możliwością wyszukiwania pełnotekstowego. Wyszukać można słowa we wszystkich jego formach gramatycznych (funkcja ta jest dostępna dla 38 języków z obsługą słowników).

  Obsługa technologii Intel Hyper-Threading
  FineReader obsługuje technologię Hyper-Threading, dzięki której szybkość przetwarzania, a jednocześnie wydajność mogą znacząco wzrosnąć.

  Optymalizacja wydajności pod kątem pracy z procesorami wielordzeniowymi
  Inteligentny algorytm skutecznie rozdziela kolejne etapy przetwarzania w celu równoległego przetwarzania, czego skutkiem jest wzrost prędkości przetwarzania o 1,6 raza w przypadku systemów dwurdzeniowych, takich jak Intel lub AMD, oraz o 3,2 razy w dla systemów z technologią czterordzeniową*.