Biały Kruk - biblioteka z internetowym katalogiem bibliotecznym.

Biały Kruk - Biblioteka , Program Inwentarzowy Chomik

Cena:307.50
1-3 dni
Teraz Biały Kruk ma znacznie większe możliwości - m.in. generuje stronę internetową z katalogiem Twojej bibloteki i to na bezpłatnych serwerach!


Biały Kruk wraz ze skanerem kodu paskowego - oto najtańsze, kompletne rozwiązanie do Państwa biblioteki!

Program komputerowy "Biały Kruk" jest przeznaczony do obsługi bibliotek i wypożyczalni najróżniejszych mediów - książek, czasopism, druków, akt, itp. W ciagu kilku lat istnienia stał się dominującym programem w niewielkich placówkach, przede wszystkim w:

  • szkołach do obsługi katalogu, wypożyczalni, ksiąg inwentarzowych,
  • niewielkich uczelniach do uporządkowania księgozbioru,
  • instytucjach wymiaru sprawiedliwości do zarządzania zbiorami akt, literatury, ...
  • bibliotekach prowadzonych przez związki wyznaniowe, parafie, zakony.

"Biały Kruk" ma skromne zapotrzebowania sprzętowe - wymaga dowolnego komputera z systemem Windows. Intensywnie wykorzystuje kolor jako element różnicujący formularze - dobrze więc, gdy dysponują Państwo kolorowym monitorem.

"Biały Kruk" obsługuje skaner kodu paskowego i drukuje odpowiednie zestawy etykietek.

Dzięki Katalogowi (bezpłatny program do udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych) zagospodarują Państwo najgorsze komputery, których nikt w Waszej placówce nie chce przejąć. Katalog działa na każdym komputerze z systemem Windows.

Program automatycznie udostępnia informację o zasobach w postaci strony WWW. Nie ma przy tym istotnych wymagań co do wydajności serwera - wystarczy bezpłatny serwer z dostępem FTP. Wysokowydajny silnik filtracji i wyszukiwania zasobów napisano w językach JavaScript i Ajax.

Program nie wymaga żadnych szkoleń - wystarcza zaglądanie do załączonej broszurki, analiza podręcznego systemu pomocy i ewentualnie kontakt telefoniczny lub mailowy z producentem.

Program przygotowaliśmy w 3 wersjach ilościowych, różniących się ceną:

  • MINI - do 5 000 woluminów
  • MIDI - do 15 000 woluminów
  • MAXI - do 50 000 woluminów